ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 10:30 น.

เปิดรับสมัคร สส.ชอส ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัคร สส.ชสอ (ทุน 600,000) บาท ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(คุ่สมรส,บุตร ,บุตรบุญธรรม,บิดา-มาด...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:08 น.

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(บุตร,คู่สมรส) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร หรือ คู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:08 น.

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร หรือ คู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:06 น.

เปิดรับสมัคร กองทุน (ล้านที่ 3 )ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

การรับสมัคร กองทุนล้านที่ 3 วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 รับสมัคร อายุไม่เกิน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.พ. 2565 เวลา 14:50 น.

เปิดรับสมัคร ​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด (ฌกส.) เปิดรับสมัครทุกวันทำการ

เปิดรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เงินสงเคราะห์ศพ(190,000) ...

อัลบั้มภาพ