ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชอส ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 02 พ.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
 720
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ (ทุน 600,000)  บาท

วาระปกติ

ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(คุ่สมรส,บุตร ,บุตรบุญธรรม,บิดา-มาดา)
อายุตั้งแต่ 20 - 55  ปี (หรือต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2505 เป็นต้นไป)
ค่าสมัคร 4,840  บาท

วาระพิเศษ 

ประเภทสมาชิกสามัญ (เท่านั้น)
อายุตั้งแต่ 56 - 60  ปี (หรือต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2505 เป็นต้นไป)
ค่าสมัคร  ตามเรทช่วงอายุดุที่ประกาศแบบ
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม   2565   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  080-8312833 , 043-873666, 043-873667 Line ID: kLSCOOP_SAMAKHOM  
 

UploadImage