ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชอส ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 มกราคม 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ม.ค. 2566 เวลา 10:30 น.
 1417
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ (ทุน 600,000)  บาท
วาระปกติ

ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(คุ่สมรส,บุตร ,บุตรบุญธรรม,บิดา-มาดา)
อายุตั้งแต่ 20 - 55  ปี (หรือต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2510 เป็นต้นไป)
ค่าสมัคร 4,840  บาท

วาระพิเศษ 

ประเภทสมาชิกสามัญ (เท่านั้น)
อายุไม่ 70 ปี (หรือต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2495 เป็นต้นไป)
ค่าสมัคร  ตามเรทช่วงอายุที่ประกาศ
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 20  มกราคม  2566   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  080-8312833 , 043-873666, 043-873667 Line ID: kLSCOOP_SAMAKHOM

UploadImage