ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชอส ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 10:30 น.
 1876
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ (ทุน 600,000)  บาท
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(คุ่สมรส,บุตร ,บุตรบุญธรรม,บิดา-มาดา)
อายุตั้งแต่ 20 - 55  ปี  
ค่าสมัคร 4,840  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 -  19  พฤษภาคม  2566   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  080-8312833 , 043-873666, 043-873667 Line ID: kLSCOOP_SAMAKHOM

UploadImage