ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชอส ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 10:30 น.
 34
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ (ทุน 600,000)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(คุ่สมรส,บุตร ,บุตรบุญธรรม,บิดา-มาดา)  
อายุตั้งแต่ 20 - 55  ปี (หรือต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
ค่าสมัคร 4,840  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  กันยายน  2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-873666,043-873667 Line ID: Klscoop_samakhom