ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุนล้านที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ก.ย. 2565 เวลา 09:06 น.
 4105
 
การรับสมัคร กองทุนล้านที่ 3
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  กันยายน  2565
รับสมัคร อายุไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน
รับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร) ต้องเป็นสมาชิกของ ล้านที่ 1,ล้านที่ 2 แล้วเท่านั้นหรือสมัครพร้อมกันได้เลย (แต่ต้องผ่านเงื่อนไขของล้านที่ 1,ล้านที่ 2)
สมาชิกประเภท(สมทบ คู่สมรส,บุตร) ที่มีอายุ 20 - 64 ปี มีอาชีพดังนี้  ทุกอาชีพ  ยุกเว้นเกษตกร และ ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ
การคุ้มครอง คุ้มครองตลอดชีวิต
ค่าสมัคร 1,850 บาท (ต้องมาสมัครด้วยตัวเอง)
(สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้)

สอบถามเพิ่มเติม  โทร 080-8312833 , 043-873666 , 043-873667  LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM

UploadImage