ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุน (ล้านที่ 3 ) สมาชิกประเภทสามัญ,สมทบสหกรณ์,สมทบบุตร,คู่สมรส(*ไม่รับสมทบบิดา/มารดา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ส.ค. 2566 เวลา 09:05 น.
 6320
 
การสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.ล้านที่ 3) ทุนประกัน 1 ล้านบาท รอบรับสมัครที่ 10/2566 เปิดรับวันที่ 1 -  20  กันยายน  2566
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ ,สมทบสหกรณ์
3. เป็นสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส ,บุตร
(*สมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส,บุตร ต้องเป็นผู้ประกอบทุกอาชีพ  ยกเว้นเกษตรกร และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ)
4. เป็นสมาชิก สสธท. และสมาชิก กสธท.ล้านที่2 (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และ กสธท.ล้านที่2 อนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้)
(กรณีสมาชิกสมทบคู่สมรส/บุตร สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้ หรืออนุโลมสมัครพร้อมกัน)(แต่ต้องผ่านเงื่อนไขของล้านที่ 1,ล้านที่ 2)
5. ค่าสมัคร 1,850 บาท (ต้องมาสมัครด้วยตัวเอง)
6. คุ้มครองตลอดชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 043-873666 , 043-873667 มือถือ 080-8312833   LineID: kLSCOOP_SAMAKHOMข่าวล่าสุด