ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) ประเภทสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(บุตร,คู่สมรส) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 1- 20 ตุลาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 09:08 น.
 2674
เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร) (คู่สมรส)  (ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี
ค่าสมัคร 4,540  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  ตุลาคม  2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-873666,043-873667 Line ID: Klscoop_samakhom


UploadImage