ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(บุตร,คู่สมรส) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ก.ย. 2565 เวลา 09:08 น.
 6221
เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร หรือ คู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตร อาชีพรับจ้างทั่วไปและผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) 
(ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี บริบูรณ์
ค่าสมัคร 4,840  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  กันยายน  2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 080-8312833 ,043-873666, 043-873667 Line ID: kLSCOOP_SAMAKHOM


UploadImage