ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) ประเภทสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(บุตร,คู่สมรส) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 1- 20 พฤษภาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 พ.ค. 2564 เวลา 09:08 น.
 1361
เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร) (คู่สมรส)  (ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี
ค่าสมัคร 4,540  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  พฤษภาคม  2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-873666,043-873667 Line ID: KLSCOOP

UploadImage
UploadImage