ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท.ล้านที่ 1(วาระปกติ) สมาชิกประเภทสามัญ,สมทบสหกรณ์,สมทบบุตร,คู่สมรส(*ไม่รับสมทบบิดา/มารดา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 256

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ส.ค. 2566 เวลา 09:01 น.
 10638
การสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) วาระปกติล้านที่1 ทุนประกัน 1 ล้านบาท รับสมัครวันที่ 1- 20 กันยายน 2566
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี บริบูรณ์
2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ และสมาชิกประเภทสมทบสหกรณ์
3. เป็นประเภทสมทบ คู่สมรส, บุตร (*ไม่รับสมทบ บิดา,มารดา)
(**สมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส,บุตร ต้องเป็นผู้ประกอบทุกอาชีพ  ยกเว้นเกษตรกร และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ)
4. ค่าสมัคร 5,540 บาท (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง)
(กรณีสมาชิกสมทบคู่สมรส/บุตร สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้ หรืออนุโลมสมัครพร้อมกันได้)
5. คุ้มครองจนกว่าจะเสียชีวิต

 รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 043-873666 , 043-873667 มือถือ 080-8312833   LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM

วาระปกติ

UploadImage


 


ข่าวล่าสุด