ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 4) สมาชิกประเภทสามัญ,สมทบสหกรณ์เท่านั้น (ไม่รับประเภทสมทบคู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ส.ค. 2566 เวลา 09:06 น.
 393
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.ล้านที่4) ทุนประกัน 1 ล้านบาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
2.) สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
(*ต้องสมัคร สสธท ,กสธท.ล้านที่2 และ กสธท.ล้านที่3 ก่อน หรืออนุโลมสมัครพร้อมกันได้)
(**ไม่รับประเภทสมทบ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา)
3.) ค่าสมัครครั้งแรก 2,600 บาท (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง)
4.) คุ้มครองจนกว่าจะเสียชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม  โทร 080-8312833 , 043-873666 , 043-873667  LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM
UploadImage

ข่าวล่าสุด