ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) วาระพิเศษ อายุ 59 - 64 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มิถนายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 09:08 น.
 1524
เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร)  (ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี  วาะพิเศษ  59 - 64 ปี
ค่าสมัคร  สมาชิกรอบเมษายน 4,100  บาท
ค่าสมัคร  วาระพิเศษตามช่วงอายุ 59 - 64
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มิถุนายน   2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
 

UploadImage
UploadImage