ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยนยน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ก.ย. 2565 เวลา 09:08 น.
 3168
เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร หรือ คู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตร อาชีพรับจ้างทั่วไปและผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) 
(ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
- วาระปกติ อายุตั้งแต่ 20 -59 ปี
- วาะพิเศษ อายุตั้งแต่ 59 - 64 ปี 6 เดือน (ค่าสมัครตามช่วงอายุ)
ค่าสมัคร  สมาชิกรอบ มีนาคม  2565   3,350 บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  กันยายน   2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอถามเพิ่มเติม โทร  080-8312833 043-873666 ,043-873667 LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM

 


UploadImage
UploadImage