ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 09:08 น.
 4013
เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร หรือ คู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตร อาชีพรับจ้างทั่วไปและผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) 
(ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
- วาระปกติ อายุตั้งแต่ 20 -59 ปี  ค่าสมัคร 4,350  บาท
- วาะพิเศษ อายุตั้งแต่ 59 - 65 ปี  (ค่าสมัครตามช่วงอายุ)
 
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 -  19  พฤษภาคม  2566  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอถามเพิ่มเติม โทร  080-8312833 043-873666 ,043-873667 LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM

UploadImage
วาระปกติ

UploadImage
วาระพิเศษ