ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 09:08 น.
 1930
เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร)  (ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
รับสมัครอายุตั้งแต่ 20 -59 ปี
วาะพิเศษ  59 - 64 ปี (ค่าสมัครตามช่วงอายุ)
ค่าสมัคร  สมาชิกรอบ กันยายน 3,100  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  ตุลาคม   2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอถามเพิ่มเติม โทร 043-873666 ,043-873667 LineID: klscoop_samakhom

 


UploadImage
UploadImage