เกี่ยวกับเงินฝากและหุ้น

เกี่ยวกับเงินฝากและหุ้น


เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝาก
UploadImage
ขั้นตอนในการเปิดบัญชี
1.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เปิดบัญชี่ขั้นต่ำ 1,000 บาท - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- การถอนเงินถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 2 ของเดือน ยอดไม่เกิน 30,000 บาท เสียค่าปรับ 300 บาท ถอนมากว่า 30,000 บาท เสียค่าปรับ ร้อยละ 1 บาท
2.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
- เปิดบัญชี่ขั้นต่ำ 100 บาท - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- การถอนเงินถอน ไม่จำกัดการถอน การฝาก
- แบบหักรายเดือนสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะหักฝากจากเงินเดือนได้ทุกบัญชี
- การฝากทั่วไปฝากได้ทั้งการฝากด้วยเงินสดและการโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
****************************************************************************
เกี่ยวกับหุ้น

หุ้น ปันผล  6 บาท/ปี

1.การหักหุ้นรายเดือน
รายได้ รายเดือน(บาท)           หักรายเดือน

ไม่เกิน            4,000          150
ตั้งแต่     4,001 - 5,000          200
ตั้งแต่     5,001 - 6,000          250
ตั้งแต่     6,001 - 7,000          300
ตั้งแต่     7,001 - 8,000          350
ตั้งแต่     8,001 - 9,000          400
ตั้งแต่     9,001 - 10,000         450
ตั้งแต่   10,001 - 11,000           500
ตั้งแต่   11,001 - 12,000           550
ตั้งแต่   12,001 - 13,000           600
ตั้งแต่   13,001 - 14,000           650
ตั้งแต่   14,001 - 15,000           700
ตั้งแต่   15,001 - 16,000           850
ตั้งแต่   16,001 - 17,000           900
ตั้งแต่   17,001 - 18,000           1,000
ตั้งแต่   18,001 - 19,000           1,100
ตั้งแต่   19,001 - 20,000          1,200
ตั้งแต่   20,000                  1,300

* กรณีสมาชิกต้องการให้หักหุ้นรายเดือน(เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ได้) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเรทขั้นต่ำ ส่งได้มากได้แต่ต้องไม่เกิน 80% ของเงินเดือน

2.การซื้อหุ้นพิเศษ 
- สหกรณ์จะเปิดขายหุ้นพิเศษ หุ้นล่ะ 10 บาท
UploadImageUploadImage
* สมาชิกที่โอนเงินทุกครั้งให้แจ้งรายละเอียดกับสหกรณ์ โทร 043-873666 , 043-873667 หรือ Line ID : KLSCOOP