เกี่ยวกับเงินฝากและหุ้น

เกี่ยวกับเงินฝากและหุ้น


เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝาก
UploadImage
ขั้นตอนในการเปิดบัญชี
1.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เปิดบัญชี่ขั้นต่ำ 1,000 บาท - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- การถอนเงินถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 2 ของเดือน ยอดไม่เกิน 30,000 บาท เสียค่าปรับ 300 บาท ถอนมากว่า 30,000 บาท เสียค่าปรับ ร้อยละ 1 บาท

2.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
- เปิดบัญชี่ขั้นต่ำ 100 บาท - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- การถอนเงินถอน ไม่จำกัดการถอน การฝาก
- แบบหักรายเดือนสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะหักฝากจากเงินเดือนได้ทุกบัญชี
- การฝากทั่วไปฝากได้ทั้งการฝากด้วยเงินสดและการโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
****************************************************************************
เกี่ยวกับหุ้น

หุ้น ปันผล  6 บาท/ปี

1.การหักหุ้นรายเดือน
รายได้ รายเดือน(บาท)           หักรายเดือน


ตั้งแต่     5,001 - 10,000         500
ตั้งแต่   10,001 - 15,000         750
ตั้งแต่   15,001 - 20,000         1,000
ตั้งแต่   20,001 - 30,000         1,250
ตั้งแต่   30,001 - 40,000         1,500
ตั้งแต่   40,001 - 50,000         1,750
ตั้งแต่   50,001 - ขึ้นไป           2,000

* กรณีสมาชิกต้องการให้หักหุ้นรายเดือน(เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ได้) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเรทขั้นต่ำ ส่งได้มากได้แต่ต้องไม่เกิน 80% ของเงินเดือน

2.การซื้อหุ้นพิเศษ 
- สหกรณ์จะเปิดขายหุ้นพิเศษ หุ้นล่ะ 10 บาท (สหกรณ์จะประกาศเป็นช่วงๆ)
UploadImage
* สมาชิกที่โอนเงินทุกครั้งให้แจ้งรายละเอียดกับสหกรณ์ โทร 043-873666 , 043-873667 หรือ Line ID : KLSCOOP