ข่าวใหม่

ประกาศ เรื่อง การจ่ายทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก รายละ 500 บาท

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 15:12 น.
 770
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก รายละ 500 บาท
หมายเหตุ สหกรณ์เริ่มจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นและสมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เท่านั้น

UploadImage