ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ม.ค. 2563 เวลา 14:39 น.

ประกาศผล บุคคต้นแบบ,องค์กรส้รางสุขฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 10:41 น.

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.

เปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 พย 2562 - 29 ก.พ 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:16 น.

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2563 แบบรวมเขต ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2563 แบบรวมเขต เพื่อทดแทนกรรมการที่เสียชีวิต ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

ประกาศ เรื่อง การชะลอการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง การชะลอการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ชะลอการปล่อยเงินกู้ในสัญญาใหม่ทุกประเภท ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 16:50 น.

จัดหาเสนอการทำประกันชีวิตสินเชือเงินกู้ ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พ.ย. 2562

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอการทำประกัน ตามเอสารที่แนบ

อัลบั้มภาพ