ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 15:06 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เพื่อการปรับปรุงการให้บริการให

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.

ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 14:57 น.

ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 3 มิถุนายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 13:11 น.

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้โควิดทันใจ (สำหรับสมาชิกสมทบ)

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 10:10 น.

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้โควิดทันใจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 09:20 น.

ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน เมษายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 09:55 น.

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 10:14 น.

ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน มีนาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:48 น.

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์ (ลานจอดรถ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ กำหนดการ 1.วันที่ 29 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. (ดูรายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม) ...

อัลบั้มภาพ