ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:48 น.

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์ (ลานจอดรถ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ กำหนดการ 1.วันที่ 29 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. (ดูรายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2564 เวลา 16:21 น.

ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 14:04 น.

ประกาศรายชื่อ โครงการบุคคลต้นแบบด้านการออมในหน่วยงานฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 13:34 น.

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ผลคะแนนการสรรหากรรมการ (อย่างไม่เป็นทางการ) ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 10:42 น.

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 2

สหกรณ์ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 11:36 น.

ประกาศ งดปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกในเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ งดปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกในเดือน ธันวาคม 2563 เนื่องจากสหกรณ์จะต้องเตรียมปิดงบบัญชี ...

อัลบั้มภาพ