ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:24 น.
 4678
                 เรียน สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ/สมาชิกกลุ่มองค์การ/สมาชิกกลุ่มเงินสด ทุกท่าน สหกรณ์ได้มีการออกสัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น วันและสถานที่ตามเอกสารที่แนบเพิ่มเติม (สมาชิกข้าราชการบำนาญ/สมาชิกกลุ่มองค์การ/สมาชิกกลุ่มเงินสด ให้ท่านเข้าร่วมประชุมในหน่วยที่ใกล้บ้านของท่าน)

                 Download เอกสารแนบ