ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:24 น.

การออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2561

เรียน สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ/สมาชิกกลุ่มองค์การ/สมาชิกกลุ่มเงินสด ทุกท่าน สหกรณ์ได้มีการออกสัญจรพบปะสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 16:28 น.

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินหุ้นและเงินฝาก

รายละเอียด : ตามที่มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 25/2560 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.พ. 2561 เวลา 17:59 น.

ผลการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561 ดำเนินการชุดที่ 26/2561

รายละเอียด : ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:55 น.

ประกาศ ผลการเลือกตั้งการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 2561

รายละเอียด : ประกาศผลการเลือกตั้งการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 Download ...

อัลบั้มภาพ