ข่าวใหม่

ประกาศ แจ้งค่าคงสมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจ(ทุกสมาคม) ประจำปี 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 20:03 น.
 644
UploadImage
(หมายเหตุ ยอดการเรียกเก็บค่าคงสมาชิกภาพ ในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นเพียงศูนย์ประสานงานเท่านั้น ไม่ได้เป็นคนกำหนดยอดค่าคงสมาชิกภาพรายปี )


ข่าวล่าสุด