ข่าวใหม่

ประกาศ ค่าคงสมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจ ทุกสมาคม ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 10:30 น.
 5962
UploadImage
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯประกาศ ยอดชำระค่าคงสมาชิกประจำปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจทุกสมาคม สหกรณ์ ฯ จะหักจากปันผล - เฉลี่ยคืน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำหรับสมาชิก ที่ปันผล - เฉลี่ยคืน ไม่พอหัก หรือสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ยังเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆอยู่ ต้องชำระไม่เกิน วันที่ 13 มกราคม 2566

หมายเหตุ ท่านที่ไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องทำเรื่องขออุทธรณ์กับทางสมาคม พร้อมทั้งขอใบรับรองแพทย์ใหม่ เพื่อต่อคงสมาชิกภาพประจำปี 2566


ข่าวล่าสุด