ข่าวใหม่

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2563 แบบรวมเขต ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:16 น.
 1094
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2563 แบบรวมเขต
เพื่อทดแทนกรรมการที่เสียชีวิต โดยผู้ที่มีคะแนนลำดับที่ 2 จะอยู่ในวาระที่เหลือคือ 1 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ