ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 13:34 น.

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ผลคะแนนการสรรหากรรมการ (อย่างไม่เป็นทางการ) ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 10:42 น.

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 2

สหกรณ์ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 11:36 น.

ประกาศ งดปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกในเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ งดปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกในเดือน ธันวาคม 2563 เนื่องจากสหกรณ์จะต้องเตรียมปิดงบบัญชี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 11:32 น.

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 16:56 น.

ประกาศ จัดหาบริษัททำประกันชีวิตสินเชื่อเงินกู้ ปี 2564 กำหนดยื่นซอง วันที่ 9 - 13 พ.ย. 2563

แจ้งเลื่อนกำหนดการวันเปิดซอง เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ ผล บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ ...

อัลบั้มภาพ