ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14:14 น.

ประกาศ เรื่อง ขยายโครงการเงินกู้โควิดทันใจ และ โครงการเงินกู้โควิดทันใจสำหรับสมาชิกสมทบ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

สามัญกู้ได้ 3000,000 บาท สมทบกู้ได้ 30,000 บาท งวดส่ง 60 งวด เงินเดือนคงเหลือ 5% หรือไม่น้อยกว่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 15:39 น.

ประกาศ แจ้งผลการประกวดราคาประกันกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

บริษัท ที่ผ่านการประกวด บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 14:24 น.

ประกาศ เชิญชวนประชุมสัญจรพบปะสมาชิกสหกรณ์ ผ่านการ Video Confreence วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

แจ้งประชาสัมพันธ์การร่วมประชุมสัญจร สหกรณ์ ปี 2564 ช่องทางการเข้าร่วมประชุมสัญจร ออนไลน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 15:18 น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างประกันกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 15:06 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เพื่อการปรับปรุงการให้บริการให

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.

ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 14:57 น.

ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 3 มิถุนายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 13:11 น.

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้โควิดทันใจ (สำหรับสมาชิกสมทบ)

อัลบั้มภาพ