ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

ประกาศ เรื่อง การชะลอการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง การชะลอการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ชะลอการปล่อยเงินกู้ในสัญญาใหม่ทุกประเภท ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 16:50 น.

จัดหาเสนอการทำประกันชีวิตสินเชือเงินกู้ ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พ.ย. 2562

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอการทำประกัน ตามเอสารที่แนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:45 น.

เปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดการรับสมัคร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:40 น.

เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดการรับสมัคร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 09:44 น.

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ตุลาคม 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 12:17 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เต็มแล้ว

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สมาชิกเต็วแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สมาชิกเต็วแล้ว ...

อัลบั้มภาพ