สมาชิกภาพ

ตรวจสอบค่าคงสมาชิกภาพ ทุกสมาคม ประจำปี 2566 (หักจากปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ธ.ค. 2565 เวลา 09:06 น.
 2413
 

ตรวจสอบค่าคงสมาชิกภาพ ทุกสมาคม  ประจำปี 2566 (หักจากปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565)

- ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลเลขสมชิกตนเอง ว่าถูกต้องตรงตามรายชื่อ หรือไม่ กรณีที่เลขสมาชิกไม่ถูกให้แจ้งเข้ามายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (รายชื่อสำหรับสมาชิกที่โดนหักจากปันผล - เฉลี่ยนคืน ประจำปี 2565 เท่านั้น)  สำหรับสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ แต่ยังคงเป็นสมาชิก ของทุกสมาคมฯ ให้ท่านนำจ่ายเงินค่าคงสมาชิกภาพได้ที่สหกรณ์ 


ข่าวล่าสุด