ข่าวสินเชื่อ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 11:06 น.

ประกาศ สหกรณ์ งดกู้ทุกประเภท ในเดือน พฤศจิกายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14:44 น.

ประกาศ เรื่อง ขยายโครงการเงินกู้โควิดทันใจ และ โครงการเงินกู้โควิดทันใจสำหรับสมาชิกสมทบ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

สามัญกู้ได้ 3000,000 บาท สมทบกู้ได้ 30,000 บาท งวดส่ง 60 งวด เงินเดือนคงเหลือ 5% หรือไม่น้อยกว่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 17:19 น.

ตารางรีเงินกู้ประจำปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 14:33 น.

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

เพื่อสอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ...

อัลบั้มภาพ