ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 13:34 น.
 1110
ประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดชำระค่าคงสมาชิกภาพประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม
โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ในวันปันผลวันที่ 20 มกรมคม 2564 สำหรับสมาชิกที่ติดลบไม่พอหัก ต้องชำระเองหรือโอนชำระไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2564
(เพื่อรักษาสิทธิของสมาชิกให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด)
 
สมาชิกที่โอนชำระต้องแจ้งรายละเอียดกับสหกรณ์ โทร 043-873666
043-873667 หรือ Line ID: KLSCOOP
UploadImage