สมาชิกภาพ

ตรวจสอบรายชื่อค่าคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 สมาคม กสธท.(ล้านที่1),กสธท.(ล้านที่ 2), สส.ชสอ.(เงิน 6 แสน)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 16:34 น.
 2697
ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์ของแต่ละสมามาคม เพื่อตรวจสอบเลขสมาชิกว่าตรงตามชื่อของสมาชิกหรือไม่ เนื่องจากสหกรณ์จะนำไฟล์รายชื่อนี้เขาไปหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562   ถ้ารายชื่อไม่ตรงตามเลขสมาชิก (ให้ดูเฉพาะเลขสมาชิกเท่านั้น) ให้ติดต่อ สหกรณ์ฯ เพื่อทำการแก้ไขเลขสมาชิก  ที่เบอร์โทร 043-873666  , 043-873667