ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 5/2562 ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 11:28 น.
 830
เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 5/2562 ตั้งแต่วันที่ 7 - 20  พฤษภาคม  2562 อายุไม่เกิน 56 ปี (รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ,สมทบ,คู่สมรส,บุตร) ค่าสมัคร 4,040 บาท