ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 8/2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครวาระพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 09:28 น.
 1336
เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 8/2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20  สิงหาคม  2562 อายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครวาระพิเศษ อายุไม่เกิน  60 ปี)  (รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ,สมทบ,คู่สมรส,บุตร) ค่าสมัคร 4,040 บาท
 
UploadImage