ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 11/2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 09:28 น.
 2328
เปิดรับสมัคร สสธท. รอบที่ 11/2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20  พฤศจิกายน  2562 อายุไม่เกิน 55 ปี   (รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ,สมทบ,คู่สมรส,บุตร) ค่าสมัคร 4,040 บาท