ข่าวสินเชื่อ

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 14:33 น.
 2993
 เพื่อสอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด จึงได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภท จากเดิม 6.50 % เป็น 6.75 % รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่เอกสารแนบ