ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท.ล้านที่ 2(วาระพิเศษ) สมาชิกประเภทสามัญ,สมทบสหกรณ์,สมทบคู่สมรส,บุตร(*ไม่รับสมทบบิดา/มารดา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ส.ค. 2566 เวลา 09:04 น.
 70
การสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่2) วาระพิเศษ ทุนประกัน 1 ล้านบาท รอบสมัครที่ 10/2566 วันที่ 1 - 20 กันยายน 2566
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ และสมาชิกประเภทสมทบสหกรณ์
3. เป็นสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส, บุตร (*ไม่รับประเภทสมทบ บิดา,มารดา)
(*กรณีประเภทสมทบคู่สมรส/บุตร ต้องเป็นผู้ประกอบทุกอาชีพ *ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ไม่ประกอบอาชีพ)
4. เป็นสมาชิก สสธท.  (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สสธท. อนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้)
5. ค่าสมัครขึ้นอยู่กับอายุผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง)
6. คุ้มครองจนกว่าจะเสียชีวิต

รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 043-873666 , 043-873667 มือถือ 080-8312833   LineID: kLSCOOP_SAMAKHOMข่าวล่าสุด