ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท.ล้านสตรี(สำหรับผู้หญิงเท่านั้น) อายุตั้งแต่ 20 - 45 ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 10:30 น.
 549
เปิดรับสมัคร กสธท.ล้านสตรี (ทุน 1,000,000 บาท) สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่มีตรวจสุขภาพ 
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ(ยกเว้นอาชีพ ทหาร ,ตำรวจ, อาสาสมัคร) 
(ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา,บุตร,คู่สมรส)
เงื่อนไข ต้องเป็นสมาชิก ล้านที่ 1,ล้านที่ 2 (หรือสมัครพร้อมกันได้เลย)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
ค่าสมัคร ตามเรทช่วงของอายุดูในประกาศ
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 18  พฤศจิกายน  2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 080-8312833 ,043-873666, 043-873667 Line ID: kLSCOOP_SAMAKHOM
 

UploadImage