ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 10:17 น.
 1874
 
                                                                         รายละเอียด

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ กำหนดวันสอบในวันที่ 22 พ.ย. 2560 สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ชั้น2 1.สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น 2.สอบสัมภาษณ์ไดยการแสดงวิสัยทัศน์และแนะนำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ 4.0 เวลา 13.30 - 15.00 น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
download เอกสารแนบ