ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 10:13 น.
 1807
รายละเอียด

                   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวสุมนตรา ทองทวี ลำดับสำรองที่1.นายปรีชา ถีสูงเนิน ลำดับสำรองที่2 นางสาวสุทธิศิริ อิ่มเจริญ ดังนั้นผู้ที่สอบผ่านตัดเลือกให้มารายงานตัวภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาทำการ หากไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ