ข่าวสินเชื่อ

ประกาศ เรื่อง ขยายโครงการเงินกู้โควิดทันใจ และ โครงการเงินกู้โควิดทันใจสำหรับสมาชิกสมทบ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14:44 น.
 357
UploadImage

สามัญกู้ได้  3000,000 บาท

สมทบกู้ได้ 30,000  บาท

งวดส่ง  60 งวด

เงินเดือนคงเหลือ 5% หรือไม่น้อยกว่า 1,500  บาท

ผู้ค้ำประกัน 2 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-873666,043-873667