ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 มิ.ย. 2562 เวลา 10:45 น.
 2857
 เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ทางสหกรณ์จะมีการออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิกในหน่วยต่างๆกำหนดการตามตารางร่างกำหนดการ ในวันและเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ์ สามารถโหลดแบบฟอร์มใบมอบอำนาจพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) ฝากเพื่อนหรือมอบให้ตัวแทนหน่วยของท่านมารับค่าตอบแทนสมาชิกได้


UploadImage