ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มี.ค. 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ต.ค. 2561 เวลา 09:24 น.
 627
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มี.ค. 2562  รับอายุไม่เกิน 56 ปี สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา,บุตรบุญธรมม)  ค่าสมัคร 4,820 บาท