ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 09:24 น.
 1884
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 6 - 20  พฤศจิกายน  2562   รับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา,บุตรบุญธรรม)  ค่าสมัคร 4,820 บาท