ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2562 กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 09:24 น.
 913
เปิดรับสมัคร สส.ชสอ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม  2562  กรณีพิเศษ รับอายุไม่เกิน 65 ปี สมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา,บุตรบุญธรมม)  ค่าสมัคร 4,820 บาท  กรณีที่อายุเกิน 56 ปีให้กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครกรณีพิเศษ
UploadImage