ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 3/2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มี.ค. 2562 อายุไม่เกิน 60 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 12:38 น.
 627
เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 3/2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มี.ค. 2562 อายุไม่เกิน 65 ปี คุ้มครองถึง อายุ 99 ปี  พิเศษต้องมีใบรับแพทย์แนบใบสมัคร รับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(คู่สมรส,บุตร)